Mitä ovat eri toimintamuodot? - Mitä ovat eri toimintamuodot?

angle-left Mitä ovat eri toimintamuodot?

Kielikerhot ja -kurssit – matalan kynnyksen ryhmätoimintaa, joka tähtää suomen tai ruotsin kielen oppimiseen.

Kohtaamispaikat – avoimia tiloja, joissa on työntekijöiden tai vapaaehtoisten järjestämää toimintaa ja voi tutustua muihin ihmisiin, esimerkiksi oman alueen asukkaisiin.

Koulutukset ja kurssit heikosti suomea puhuville – eri teemoihin liittyviä koulutuksia ja kursseja, joihin voi osallistua, vaikka suomen kielen taito olisi heikko. Ei kielikursseja.

Leirit ja retket – lyhytkestoisia ja intensiivisiä toiminnan jaksoja. Leireihin kuuluu useimmiten majoittautuminen leiripaikalla. Sisältää vierailu- ja tutustumiskäynnit.

Läksykerhot – toimintaa, jossa tuetaan koululaisia tai opiskelijoita kotitehtävien tekemisessä.

Mentorointi – kahdenvälistä toimintaa, jossa kokenut mentori neuvoo ja tukee kokemattomampaa henkilöä.

Neuvonta ja ohjaus – toimintaa tai paikka, josta saa ohjeita ja apua. Sisältää myös matalan kynnyksen tuki- ja kriisikeskukset.

Sovittelu – toimintaa, jossa puolueeton ja ulkopuolinen sovittelija tukee erimielisyyksien tai konfliktin osapuolia löytämään heidän tarpeistaan lähteviä yhteisiä ratkaisuja, joihin molemmat voivat sitoutua.

Vapaaehtoistoiminta heikosti suomea puhuville – toimintaa, jossa heikosti suomea puhuvat voivat toimia vapaaehtoisina.

Verkossa tapahtuva toiminta – toimintaa, joka ei ole sidottu mihinkään fyysiseen paikkaan vaan siihen voi osallistua internetissä

Vertaistoiminta – vastavuoroisuuteen perustuvaa, ohjattua toimintaa samassa elämäntilanteessa oleville henkilöille tai ryhmille.

Ystävätoiminta – toimintaa, jonka tavoitteena on sosiaalisten suhteiden kehittyminen ja uusien ystävien saaminen. Sisältää myös kummi- ja tukihenkilötoiminnan.