• Etusivu /
 • Ohjeet /
 • Mitä toimintaa kotoutumisentukena.fi-palvelussa voi ilmoittaa?/ Mitä tarkoitetaan kotoutumista tukevalla toiminnalla?

Mitä toimintaa kotoutumisentukena.fi-palvelussa voi ilmoittaa?/ Mitä tarkoitetaan kotoutumista tukevalla toiminnalla? - Mitä toimintaa kotoutumisentukena.fi-palvelussa voi ilmoittaa?/ Mitä tarkoitetaan kotoutumista tukevalla toiminnalla?

angle-left Mitä toimintaa kotoutumisentukena.fi-palvelussa voi ilmoittaa?/ Mitä tarkoitetaan kotoutumista tukevalla toiminnalla?

Palvelussa voi ilmoittaa matalan kynnyksen kotoutumista tukevaa toimintaa, joka

 • on suunnattu erityisesti maahan muuttaneille tai huomioi erilaisista etnisistä ja kulttuurisista taustoista tulevat.
 • huomioi myös heikosti suomea tai ruotsia puhuvat.

Palvelussa ei voi ilmoittaa viranomaispalveluita eikä kuntien lakisääteisiin tehtäviin kuuluvia palveluita.

Verkkopalvelua rahoittavan Euroopan turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF-rahaston) kohderyhmänä ovat kolmansien maiden kansalaiset. Verkkopalveluun kerätään erityisesti heille suunnattua toimintaa.

Kotoutumista tukeva toiminta

 • antaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja
 • edistää hyvinvointia ja toimintakykyä
 • edistää vuorovaikutusta maahan muuttaneiden sekä ympäröivän yhteiskunnan ja vastaanottavan yhteisön välillä.
 • tukee verkostojen rakentamista.

Palvelussa ilmoitettavan toiminnan tulee olla:

 • ei-kaupallista: toimintaan osallistumisesta voi kerätä pientä maksua, mutta tavoitteena ei saa olla taloudellisen voiton tavoittelu.
 • kaikille avointa, vapaaehtoiseen osallistumiseen perustuvaa, matalan kynnyksen toimintaa: toiminta voi olla suunnattu tietylle kohderyhmälle, mutta osallistuminen ei saa olla rajattu siten, että sitä varten tarvitaan esimerkiksi viranomaisen lähete.
 • poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta: ilmoittava organisaatio voi kuitenkin olla taustaltaan poliittisesti tai uskonnollisesti sitoutunut.
 • syrjimätöntä: kohtelee osallistujia yhdenvertaisesti. Toiminta ei saa luoda vastakkainasettelua väestönosien välille vaan sen tulee edistää yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa.

Palvelussa ei voi ilmoittaa maahan muuttaneille suunnattuja yksittäisiä tapahtumia. Yhdelle toimintailmoitukselle voi kuitenkin koota saman organisaation useamman eri tapahtuman ja ilmoittaa ne tapahtumasarjana (esimerkiksi tutustumiskäynnit, vierailut ja retket).

Palvelussa voi ilmoittaa ainoastaan vapaaehtoistehtäviä, jotka on tarkoitettu heikosti suomea puhuville. Vapaaehtoistehtävät heikosti suomea puhuville ilmoitetaan kotoutumista tukevana toimintana.

Palvelussa voi ilmoittaa seuraavien organisaatioiden järjestämää toimintaa:

 • rekisteröityneet yhdistykset
 • rekisteröityneet säätiöt
 • kunnat
 • oppilaitokset
 • evankelisluterilaiset ja ortodoksiset seurakunnat
 • muut rekisteröityneet uskonnolliset yhdyskunnat
 • kauppakamarit.

Jotta voit ilmoittaa kotoutumista tukevaa toimintaa, sinun täytyy rekisteröityä palvelun käyttäjäksi. Jos omaa organisaatiotasi ei löydy rekisteröitymissivulta, sinun täytyy rekisteröidä myös organisaatiosi. Älä rekisteröi organisaatioksi hanketta. Rekisteröi hanketta hallinnoiva organisaatio. Kun rekisteröit uuden organisaation palveluun, sinusta tulee organisaation pääkäyttäjä.

Mitkä ovat palveluun rekisteröityneen organisaation pääkäyttäjän tehtävät?