En webbplats för samarbete

En webbplats för samarbete

stödförintegration.fi är till för dig som arbetar med integration. Du kan söka och annonsera om integrationsfrämjande lågtröskelverksamhet för invandrare samt evenemang och utbildningar för anställda och frivilliga. Du får aktuell information av andra aktörer i branschen och är med och bygger upp en webbgemenskap för integrationsfrämjande aktörer!

Annonsera om evenemang eller utbildning
Sök samarbetspartner